ทีมของเรา

ภัทร์ธนิยา สันธิ

ภัทร์ธนิยา สันธิ

ผู้บริหาร

พิกุล ใจรัตน์

พิกุล ใจรัตน์

แผนกต้อนรับ

นภัสนันทร์ รวงคำ

นภัสนันทร์ รวงคำ

ผู้ช่วยแพทย์

กรรวี ธรรมเสน

กรรวี ธรรมเสน

ผู้ช่วยแพทย์

พัฒนียา สุธีภัทรลาวัลย์

พัฒนียา สุธีภัทรลาวัลย์

ที่ปรึกษาความงาม